Ưu đãi đặc biệt từ Vietnam Airlines dành riêng cho chủ thẻ Redsun

  • LỊCH HOẠT ĐỘNG NHÀ HÀNG TẾT TÂN SỬU 2021
  • BUFFET QUÁ ĐÃ – THA HỒ NƯỚNG BÀN ĐÁ
  • Đi 4 trả 3 – Ưu đãi siêu đã cho các fan nhà Heo Dol
  • Đi 4 tặng 1 – Ưu đãi chấn động cho cả tuần no nê