Quét VN PAY giảm ngay 10% tại hệ thống nhà hàng Redsun

  • Đi 4 trả 3 – Ưu đãi siêu đã cho các fan nhà Heo Dol
  • Đi 4 tặng 1 – Ưu đãi chấn động cho cả tuần no nê
  • Đi 4 trả 3 – Bữa tối cực đã duy nhất tại Dolpan Sam Artemis
  • Đi 4 trả 3 – Trưa nướng thả ga tại Dolpan Sam Trần Duy Hưng